Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe steek je een groot kruispunt met 3 richtingen over?

2 min read

Gevraagd door: Kaci Villa

When it comes to 3-way intersections vehicles on the through road have the right-of-way, meaning the vehicle approaching from another road must yield to traffic. This means that Car

Wat is de juiste manier van oversteken?

Loop rechtdoor over de weg – niet gaan lopen. Blijf in beide richtingen controleren of de weg vrij is. Probeer de weg niet over te steken tussen geparkeerde auto’s of in de buurt van bomen en struiken. Vermijd oversteken in de buurt van een bocht of kam in de weg.

Hoe steek je een druk kruispunt over?


Citaat uit de video: Omdat auto’s snel kunnen opkomen loop ik rechtdoor waar een geverfde oversteekplaats is en blijf binnen de lijnen.

Hoe moeten we de weg oversteken?

Om over te steken moeten kinderen het volgende leren:
Stop bij de stoeprand. Kijk rechts, links en weer rechts. Controleer of er geen voertuig nadert en steek dan de weg over.

Hoe ga je door een kruispunt?

Citaat uit de video: Je moet langzaam en voorzichtig te werk gaan. Kijk uit voor auto’s die uit andere richtingen komen. En gebruik uw gezond verstand als u deze kruispunten oprijdt.

Wat is de belangrijkste regel voor het naderen van een kruispunt?

De meeste ongevallen gebeuren op kruispunten. De gouden regel bij het naderen van een kruispunt is “wees voorbereid om te stoppen”. Soms kan dat betekenen dat je moet afremmen.