juni 29, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe rond je getallen af voor kinderen?

3 min read

Hoe gebruik je een getallenlijn?

In alle leerjaren van het basisonderwijs wordt de getallenlijn ingezet. De getallenlijn heeft het volgende doel: je kind ontwikkelt begrip van hele getallen, breuken en kommagetallen, zodat hij weet (en automatiseert) wat het getal is en welke plaats het heeft op de getallenlijn.

Wat is een lege getallenlijn?

Voor de leerlingen was de lege getallenlijn een soort afbeelding op schaal, wat betekende dat bij elke positie een speci- fieke waarde hoorde. Je kon dus geen onbekend getal op de getallenlijn plaatsen.

Hoe rond je grote getallen af?

 1. Hele getallen. Bij hele getallen kijk je dus alleen naar het eerste getal achter de komma. Is dat lager dan 5 rond je naar beneden af. …
 2. Decimalen. Bij decimalen kijk je alleen naar het eerstvolgende cijfer dat je weglaat. …
 3. Grote getallen. Ook grote getallen worden vaak afgerond als de precieze waarde niet belangrijk is.
 4. Hoe leg je kommagetallen uit?

  antennamediatorino.eu

  Wat wordt verstaan onder getalbegrip?

  Getalbegrip is het vermogen om de waarde van getallen en hun onderlinge relaties te begrijpen.

  Waar op de getallenlijn?

  Leg uit wat een getallenlijn is en geef aan dat een getallenlijn er verschillend uit kan zien. Benoem hierbij dat in een getallenlijn het laagste getal altijd vooraan staat en dat de getallen in dezelfde volgorde hangen als hoe je telt. Laat een getallenlijn zien waarop alleen de tienvouden staan weergegeven.

  Welke getallen horen in de vakjes?

  De opbouw van getallen

  • HD = honderdduizendtallen – 100.000, 200.000 etc.
  • TD = tienduizendtallen – 10.000, 20.000 etc.
  • D = duizendtallen – 1.000, 2.000 etc.
  • H = honderdtallen – 100, 200 etc.
  • T = tientallen – 10, 20, etc.
  • E = eenheden – 1, 2 etc.
  • , = komma.
  • t = tienden – 0,1, 0,2 etc,

  Hoe werkt een telraam groep 3?

  Hoe werkt een rekenrek?

  • Laat je kind eerst alle kralen naar rechts (de witte én rode) schuiven.
  • Laat je kind alle bovenste tien kralen naar links schuiven (dit wordt ook wel de tienstructuur genoemd)
  • Laat je kind op de onderste rij de overige twee kralen naar links schuiven.

  Wat is een 5 som?

  Samengevoegd zijn dat vijf appels. Daarom is 1 + 2 + 2 = 5. Hierbij noemt men de getallen 1, 2 en 2 de termen. Het totaal, in ons voorbeeld 5, noemt men de som.

  Hoe tel je Kommagetallen op?

  De gehele getallen tel je eerst op en vervolgens de cijfers achter de komma van de getallen die je bij elkaar optelt: de tienden van het ene getal bij de tienden van het andere, honderdsten bij honderdsten, enzovoort.

  Wat zijn de tientallen?

  Tientallen zijn alle getallen die deelbaar zijn door 10. Het tiental speelt een belangrijke rol in het positionele stelsel. Daarom oefenen de leerlingen, vooral in jaargroep 3, veel met de tientallen.

  Wat zijn decimale getallen?

  De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen. De getallen achter de komma hebben ook een waarde.

  Hoe bereken je decimale getallen?

  De som van het aantal cijfers achter de komma is het totaal aantal cijfers achter de komma van de getallen die je vermenigvuldigt. Bijvoorbeeld de uitkomst van 3,12 · 0,4 krijgt 3 getallen achter de komma. Want 3,12 heeft 2 getallen achter de komma en 0,4 heeft 1 getal achter de komma.

  Waar komt het decimale getal vandaan?

  Het woord decimaal is afkomstig van het Latijnse decima, tiendelig, afgeleid van decem, tien.

  Hoe schrijf je een decimaal getal?

  In Nederland en België wordt een komma gezet tussen ‘hele getallen‘ en decimalen (die niet voor niets ook wel ‘de cijfers achter de komma’ genoemd worden). Het decimaalteken wordt gebruikt in geldbedragen, maar ook in andere getallen. Voorbeelden: (1) Jan Douwe is 1,96 m lang.

  Wat is een 1 decimaal?

  1 decimaal is op 1 getal achter de komma, bij twee logischerwijs maar twee getallen.

  Hoe moet je afronden op 1 decimaal?

  De meest gebruikte manier is afronden op 1 decimaal. Dat betekent afronden op 1 cijfer achter de komma. Het getal 10,67 wordt dan 10,7. In plaats van twee decimalen, is er na het afronden nog maar één.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl