juli 3, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe kan ik een document notarieel laten vastleggen zonder stempel?

3 min read

Wat kun je vastleggen bij de notaris?

Een notaris helpt mensen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop van uw huis, het opstellen van een samenlevingscontract of zaken rond uw onderneming. De notaris geeft juridisch advies en let op de belangen van alle betrokkenen.

Waar worden aktes bewaard?

De notaris is verplicht de akten te bewaren voor een termijn van 20 jaar. Na 20 jaar mogen de akten worden overbracht naar het Rijksarchief. Dit is een landelijk archief. Uiteraard blijft de notaris eigenaar van de akte.

Wat kost een volmacht?

De volmacht notaris kosten kunnen variëren van ruim honderd euro tot bijna 500 euro. Dat heeft ook te maken met het honorarium van de notaris en aan alles wat er bij het opstellen van de volmacht komt kijken.

Hoe notariële akte opvragen?

Wil je een kopie van een notariële akte opvragen? Dan kan dat nu eenvoudig via de Notariële Aktenbank (NABAN). De akten die je bij de notaris tekent, worden in deze uitermate beveiligde notariële databank bewaard. Personen die niet persoonlijk bij de akte betrokken zijn (de zogenaamde “derden”), hebben geen toegang.

Wat is de salaris van een notaris?

Salaris Notaris

Een Notaris in Nederland verdient gemiddeld € 3.810 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.240 (laag) tot € 4.385 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wat kost een eenvoudig testament?

Er zijn in Nederland geen vaste tarieven voor het aanmaken van een testament. Een notaris bepaalt zelf hoeveel hij hiervoor in rekening brengt. De kosten lopen daardoor sterk uiteen. Bij de ene notaris betaal je 200 euro voor je wilsbeschikking, terwijl een ander misschien wel € 800 vraagt.

Welke aktes bestaan er?

Er zijn wettelijk twee soorten akten:

  • authentieke akten. Deze worden opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, als bijvoorbeeld een notaris of een rechter.
  • onderhandse akten. Deze kunnen door eenieder worden opgesteld.

Hoelang worden aktes bewaard?

De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt bij het opstellen van een notariële akte. De akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris stopt, dan wordt zijn protocol (dossier met akten) overgenomen door een andere notaris (zijn opvolger).

Welke notariele akten zijn openbaar?

Notariële archieven die ouder zijn dan 75 jaar, zijn te vinden bij een openbare archiefdienst, zoals het BHIC. De notariële archieven die jonger zijn dan 75 jaar worden bewaard bij de rechtbanken of bij de notaris zelf.

Kan ik gratis advies inwinnen bij notaris?

Heb je nood aan persoonlijk advies? Dan maak je best een afspraak met een notariskantoor. Een eerste gesprek is doorgaans gratis. Indien er een grondige dossierstudie nodig is, maak dan vooraf duidelijke afspraken over de vergoeding.

Waar eigendomstitel opvragen?

Een eigendomstitel vraagt u schriftelijk (per e-mail of op papier) aan bij het kantoor Rechtszekerheid bevoegd voor de ligging van het goed. Uw aanvraag moet volgende informatie bevatten: een nauwkeurige/volledige identificatie van het onroerend goed (kadastrale beschrijving en adres) de reden van uw aanvraag.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl