Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe houd je vleesvee gezond?

4 min read

Hoeveel vleesvee mag ik houden?

Houders van koeien die meer dan vijf volwassen dieren op hun UBN hebben staan, zijn verplicht om een één-op-één relatie aan te gaan met een (geborgde) rundveedierenarts. Dit geldt dus voor het hobbymatig houden van meer dan van vijf koeien.

Hoeveel kalveren mag je hobbymatig houden?

De stelregel is 2 runderen per hectare voor begrazing. Je kunt echter meer koeien houden op minder grond. Ze zullen dan bijgevoerd moeten worden.

Hoe oud is een vleeskoe?

Koeien die een goede voeding en verzorging krijgen, kunnen zo’n 15 tot 25 jaar oud worden. Meestal halen ze die leeftijd echter niet. De gemiddelde Nederlandse melkkoe wordt slechts vijf jaar oud, de gemiddelde zoogkoe (voor vleesvee) tien jaar oud.

Hoeveel m2 heeft een koe nodig in een stal?

Acht vierkante meter per koe

Een goede potstal moet aan normen voldoen om de koeien schoon te houden en de bacteriegroei in het strobed in de hand te houden. De norm voor stro- oppervlakte per koe is minimaal 8 vierkante meter, dit is inclusief het kalf tot 2 maanden.

Heb je voor vleesvee Fosfaatrechten nodig?

Soms rechten voor vleesvee

U heeft alleen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat een kalf gaat krijgen of bestemd is om een kalf te krijgen. U heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie en dat nooit een kalf gaat krijgen of dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.

Hoeveel dieren mag je houden zonder vergunning?

In woongebied met landelijk karakter verhoogt het aantal zonder vergunning tot 25 dieren en in landbouwgebied mag je tot 150 schapen en geiten houden zonder vergunning.

Hoe veel paarden mag je houden zonder vergunning?

Bij het houden van 51 – 100 paarden/pony’s moet je naast het indienen van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. En heb je meer dan 100 paarden/pony’s > 3 jaar? Dan heb je een Omgevingsvergunning Milieu nodig.

Hoeveel vogels mag je hebben?

“Er zijn geen maatstaven over hoeveel huisdieren je mag hebben“, vertelt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming.

Hoeveel vee mag ik houden?

Hoeveel oppervlakte weide je nodig hebt, hangt af van de kwaliteit ervan. Van een gemiddeld groot runderras hou je drie dieren per hectare. De persoonlijke ruimte per dier is ongeveer 360 m², maar dan moet je zeker ruwvoer bijvoederen.

Hoe groot moet een koeienstal zijn?

De melkstal wordt niet altijd uitgebreid, wat uiteindelijk leidt tot lange melktijden en een tekort aan wachtruimte. Als richtlijn kan men aanhouden dat de wachttijd niet meer dan 3 uur per dag mag zijn en dat de benodigde ruimte per dier 1,3 tot 1,5m2 moet zijn.

Hoeveel koeien in een stal?

In 2018 liep volgens de Landbouwtelling 71 procent van de 1,6 miljoen melkkoeien in Nederland buiten. In was dat nog 65 procent. In de periode 2010–2015 daalde het percentage koeien in de wei van 74 procent tot 65 procent.
Opnieuw meer melkkoeien in de wei.

Categories In de wei (mln) Op stal (mln)
2018* 1,12 0,46
*voorlopige cijfers

Hoe ziet een koeienstal eruit?

Een ligboxenstal ook wel loopstal genoemd, is een type stal voor rundvee. In een ligboxenstal lopen de koeien los op betonnen roosters, waardoor de mest en urine door sleuven of gaten in het beton in een put valt, de mestput. Soms is er ook een dichte vloer, met een mestschuif, die de mest naar een put schuift.

Wat is een ligbox?

In Nederland leven runderen binnen vaak in een ligboxstal. Dit zijn ruimte lichte stallen waar koeien vrij kunnen rondlopen en eten wanneer ze dat willen. Elke koe heeft een eigen ligplaats (ligbox). Deze boxen zijn van elkaar gescheiden door een metalen buis.

Wat kost het bouwen van een stal?

Als alles wordt geteld kost een basic-stal € 7.334 per plaats. Voor de duurste variant mag de veehouder € 15.767 neertellen. Het bouwen van een nieuwe ligboxenstal vergt een grote investering. De kale bouwkosten anno 2019 liggen globaal tussen de € 3.500 en € 8.000 per plaats.

Wat is een serre stal?

De serrestal combineert de behoeften van het dier met de wensen van de moderne veehouder. In 2003 introduceerde ID Agro het unieke stalconcept in Nederland. De stal viel gelijk op door het natuurlijke licht en de frisse lucht in het gebouw.