mei 18, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Bij het passeren van een fietser Hoeveel ruimte moet je geven?

4 min read

Hoeveel afstand houden van fietser?

Hij moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets. Buiten de bebouwde kom bedraagt de zijdelingse afstand ten minste 1,5 meter.

Waar mag je met 2 naast elkaar fietsen?

Binnen de bebouwde kom mogen fietsers maximum met twee naast elkaar rijden. Zij moeten echter verplicht achter elkaar gaan rijden wanneer tegemoetkomend verkeer hen niet kan kruisen. Buiten de bebouwde kom moeten zij ook achter elkaar gaan rijden bij het naderen van een voertuig dat achter hen rijdt.

Wie vallen onder fietsers?

Personen die te voet een motorfiets, brom-, snor- of gewone fiets aan de hand meevoeren. Personen die zich voortbewegen door middel van voorwerpen zoals skeelers, een skateboard of een (kinder)step.

Heeft een fietser altijd voorrang?

Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan bestuurders die van rechts komen, dus ook aan fietsers. Bij een voetgangersoversteekplaats hebben fietsers geen voorrang. Fietsers zijn immers geen voetgangers. Fietsers vallen wel onder de zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers, net als voetgangers.

Hoeveel afstand moet er minimaal zijn tussen jou en de fietser die je inhaalt?

Hij moet bij het inhalen buiten de bebouwde kom een zijdelingse afstand van ten minste 1,5 meter (binnen bebouwde kom : 1 meter) laten tussen zijn voertuig en een fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets die op de rijbaan rijdt.

Waar mag je een fietser inhalen?

(Een fietser is geen motorvoertuig en mag je dus wel inhalen). Je mag wel inhalen nabij de top van een onoverzichtelijke helling, als de rijbaan verdeeld is in rijstroken en je niet over de witte doorlopende streep rijdt.

Hoe fiets je met twee fietsen?

Op de fiets mag u daar waar het kan met zijn tweeën naast elkaar fietsen. Houd rekening met het andere verkeer als u naast elkaar fietst. Doe dit niet op smalle fietspaden of als er veel autoverkeer is. Hoe rustig het ook op de weg is, het is nooit toegestaan met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen.

Waar mag je niet fietsen?

Op de fiets moet u het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad gebruiken. Op de fiets mag u de rijbaan gebruiken als er geen fietspad of fiets/bromfietspad is. Op de fiets mag u het onverplichte fietspad gebruiken. Op de snorfiets met een benzine motor mag je alleen op het onverplichte fietspad met de motor uit.

Waar mag ik niet fietsen?

Met de fiets mag je natuurlijk niet op autosnelwegen, maar ook niet op autowegen (bord F9). Een weg of weggedeelte kan voorbehouden worden voor fietsers en/of voetgangers, ruiters, bestuurders van speed pedelecs en/of landbouwvoertuigen.

Waar en wanneer hebben fietsers voorrang?

Op kruispunten waar een doorlopend fietspad is, moet je als bestuurder (ook als fietser!) voorrang verlenen aan de fietsers en andere weggebruikers (zoals bv. skaters of rolstoelgebruikers) die op het fietspad rijden , ook al kom je als bestuurder zelf van rechts ten opzichte van wie zich op het fietspad bevindt.

Is een fietser altijd beschermd in het verkeer?

Wettelijk is de kwetsbare voetganger en fietser beschermd in het verkeer. Dit is vastgelegd in artikel 185 Wegen Verkeers Wet.

Heeft een zwakke weggebruiker altijd voorrang?

Bestuurders mogen zwakke weggebruikers niet in gevaar brengen en moeten hun in de meeste gevallen voorrang verlenen. Zo moeten bestuurders bijvoorbeeld stoppen aan een zebrapad. Ook moeten ze extra aandachtig zijn in speelstraten of op oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Welke voertuigen hebben altijd voorrang op een gewoon kruispunt?

Voorrangsvoertuigen (blauw zwaailicht, sirene) hebben altijd voorrang. Bestuurders van rechts moet je voorrang verlenen, tenzij dit door voorrangsborden anders is geregeld. Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor t.o.v. afslaand verkeer. Bij ‘bijzondere manoeuvres’ gaat al het andere verkeer voor, dus ook voetgangers.

Waar mag een voetganger oversteken?

Op de rijbaan moet de voetganger zo dicht mogelijk bij de rand stappen en links wandelen (zodat men het verkeer ziet aankomen). Oversteken doe je bij voorkeur op een zebrapad. Indien er op minder dan 20 met er een zebrapad ligt, ben je verplicht om dat te gebruiken.

Waar moet je voorrang van rechts geven?

Wanneer wel voorrang van rechts? Voorrang van rechts – aan rechts is eigenlijk de juiste term – is de algemene regel op kruispunten waar geen verkeersborden of verkeerslichten staan of het verkeer niet door een bevoegd persoon geregeld wordt.

Hoe weet ik dat ik voorrang heb?

Voorrangswegen. Wanneer je een voorrangsweg nadert, herken je die aan het rood omrande, witte omgekeerde driehoeksbord. Rijd je af op een kruising en steek je rechtdoor de voorrangsweg over, dan heb je voorrang op het afslaande verkeer.

Is zone 30 altijd voorrang van rechts?

Voorrang van rechts is de basisregel binnen zone 30. Ook fietsers moeten voorrang verlenen aan voertuigen die van rechts komen.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl