Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Aansprakelijkheidsverzekering – Wat als u de wet overtreedt?

4 min read

Gevraagd door: Sandra Gonzales

De beste manier om te controleren welke maat binnenband je nodig hebt, is kijken op de zijwand van je band. Bandenfabrikanten drukken de maat op de zijwand, dus kijk uit naar nummers als ‘700x23c’ voor een racefiets, of ’26×1′.

Wat gebeurt er als u geen aansprakelijkheidsverzekering heeft?

Wat gebeurt er als ik geen aansprakelijkheidsverzekering heb? Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van eventuele claims tegen u – wat betekent dat als u geen verzekering hebt, u al die kosten zelf moet betalen.

Wat zijn de verplichtingen van een verzekeraar?

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming tegen vorderingen als gevolg van letsel en schade aan personen en/of goederen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de juridische kosten en uitkeringen waarvoor de verzekerde partij aansprakelijk zou worden bevonden. Niet gedekt zijn opzettelijke schade, contractuele aansprakelijkheid en strafrechtelijke vervolging.

Is een aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht?

De meeste werkgevers zijn wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor letsel of ziekte van hun werknemers die voortvloeit uit hun werk.

Moet een bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering hebben?

Staten eisen meestal niet dat bedrijven een algemene aansprakelijkheidsverzekering hebben. Maar zelfs als het niet verplicht is, is het goed om te hebben. Kleine bedrijven kunnen profiteren van deze dekking omdat het helpt beschermen tegen risico’s die zich kunnen voordoen tijdens normale activiteiten.

Wat is het risico van een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsrisico is een kwetsbaarheid waardoor een partij aansprakelijk kan worden gesteld voor bepaalde soorten verliezen. Anders gezegd, het is het risico dat een individu of een bedrijf een actie onderneemt die lichamelijk letsel, dood, materiële schade of financieel verlies veroorzaakt aan derden.

Wat zijn 5 voorbeelden van passiva?

Voorbeelden van aansprakelijkheden zijn –

 • Bankschuld.
 • Hypotheekschuld.
 • Geld verschuldigd aan leveranciers (rekeningen betaalbaar)
 • Wagingen verschuldigd.
 • belastingen verschuldigd.


Wat is een voorbeeld van een aansprakelijkheidsverzekering?

Lichamelijk letsel omvat elk letsel aan een derde partij, zoals een klant of cliënt, dat in uw bedrijf gebeurt. Bijvoorbeeld, als een klant uw bloemenwinkel binnenkomt, uitglijdt over uw natte vloer en zijn been breekt, kan uw algemene aansprakelijkheidsverzekering de kosten van zijn medische rekeningen dekken.

Hoe werkt een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers is een dekking die helpt bij het betalen van de kosten van een bedrijfseigenaar in verband met een rechtszaak als gevolg van een werkgerelateerde verwonding of ziekte van een werknemer. Zonder werkgeversaansprakelijkheidsverzekering zou u deze juridische kosten uit eigen zak moeten betalen, wat erg duur kan worden.

Wat is het verschil tussen openbare aansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid?

Terwijl de opstalverzekering uw eigendom dekt, en de inboedelverzekering ervoor zorgt dat al uw bezittingen verzorgd zijn, dekt de wettelijke aansprakelijkheid de mensen in uw huis. Wettelijke aansprakelijkheid dekt lichamelijk letsel en sterfgevallen die zich in uw huis kunnen voordoen, bij mensen die er gewoonlijk niet verblijven.

Wie is vrijgesteld van werkgeversaansprakelijkheidsverzekering?

Indien u eigenaar bent van een bedrijf en de enige aandeelhouder en benoemde directeur van dat bedrijf, die meer dan 50% van de aandelen bezit en geen andere werknemers heeft, heeft u geen werkgeversaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Wat zijn voorbeelden van aansprakelijkheidsrisico’s?

Juridische soorten aansprakelijkheidsrisico’s omvatten:
Voorbeeld: een rechtszaak van aandeelhouders tegen het management van een bedrijf, waarin wordt beweerd dat het management nalatig is geweest in bepaalde strategische beslissingen die tot een verlies voor de aandeelhouders hebben geleid. Voorbeeld: een rechtszaak van een klant tegen een fabrikant die beweert dat zijn product gebrekkig was en letsel heeft veroorzaakt.

Hoe kunnen juridische aansprakelijkheden worden vermeden?

De enige echte manier om uzelf te beschermen tegen de financiële verplichtingen van uw bedrijf is om uw bedrijf op te richten als een afzonderlijke juridische entiteit. U kunt dit doen door een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC) of een vennootschap op te richten.

Hoe controleer je de aansprakelijkheid?

Manieren om aansprakelijkheidsrisico’s te verminderen

 1. Structureer uw bedrijf goed. Hoe u uw bedrijf structureert, is een cruciale beslissing. …
 2. Koop een verzekering om uw blootstelling te beperken. …
 3. Identificeer risico’s en implementeer procedures om ze te minimaliseren. …
 4. Implementeer hygiëneprocedures. …
 5. Zet overal borden op uw werkplek. …
 6. Als het op schrift staat…


Moet u als eenmanszaak een aansprakelijkheidsverzekering hebben?

Ja. De noodzaak van een aansprakelijkheidsverzekering wordt niet bepaald door uw omzet, maar door het feit of u in contact komt met het publiek. Veel verzekeringsmaatschappijen houden echter rekening met uw omzet bij het berekenen van uw verzekeringspremie.

Is openbare aansprakelijkheidsverzekering hetzelfde als algemene aansprakelijkheid?

Een openbare aansprakelijkheidsverzekering dekt letsel van bezoekers van uw bedrijfsterrein. De algemene aansprakelijkheidsdekking is uitgebreider en omvat verwondingen van bezoekers, verwondingen van werknemers en schade aan defecte producten.

Welke risico’s worden gedekt door een openbare aansprakelijkheidsverzekering?

Wat? De openbare aansprakelijkheidsdekking is een polis die bescherming biedt tegen claims van persoonlijk letsel of materiële schade die een derde lijdt (of beweert te hebben geleden) als gevolg van uw bedrijfsactiviteiten.

Wat dekt de algemene aansprakelijkheid?

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen dekken doorgaans u en uw bedrijf voor claims met betrekking tot lichamelijk letsel en materiële schade als gevolg van uw producten, diensten of activiteiten. Het kan u ook dekken als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan het eigendom van uw verhuurder.