juli 2, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Welk standpunt is er over vijf Aprils?

3 min read

Wat is de FVD?

Forum voor Democratie (afgekort: FVD) is een Nederlandse politieke partij die zichzelf ziet als liberaal-conservatief, maar doorgaans als rechts-populistisch, nationalistisch of radicaal-rechts wordt beschouwd.

Welke partij kiest voor de zorg?

D66 wil het huidige zorgstelsel verbeteren door de overheidsregie te versterken en de zorg minder productiegericht te maken. Dat wil de partij bereiken door de vergoeding van zorg meer te baseren op de toegevoegde waarde in plaats van het aantal behandelingen.

Welke partij wil meer geld voor de zorg?

Werken in de zorg is fantastisch, maar moet echt beter beloond worden. De SP zet zich daarom in voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden én voor veel meer zeggenschap van zorgverleners over hun werk en de organisatie waar ze voor werken.”

Hoe denken partijen over de zorg?

De SP wil dat zorgverleners meer invloed krijgen om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. De SGP wil meer vertrouwen in zorgverleners en meer ruimte voor maatwerk. De regeldruk kan en moet fors omlaag. Het schrappen van regels vraagt om een andere vorm van toezicht op de kwaliteit van zorg.

Hoeveel zetels heeft FVD 2021?

Het CDA had aanvankelijk 15 zetels, maar hield er na afsplitsing van Pieter Omtzigt nog maar 14.

Welke christelijke partijen zijn er?

Lijst van christendemocratische partijen

 • Christen-Democratisch en Vlaams.
 • Centre démocrate humaniste.
 • Christlich Soziale Partei.
 • Chrétiens démocrates fédéraux.
 • Christene Volkspartij (opgeheven)
 • Katholieke Partij (opgeheven)

Welke partijen voor de zorg?

Politieke standpunten zorg

 • VVD: 33.
 • PVV (Partij voor de Vrijheid): 20.
 • CDA: 19.
 • Democraten 66 (D66): 19.
 • GROENLINKS: 14.
 • SP (Socialistische Partij): 14.
 • Partij van de Arbeid (PvdA.): 9.
 • ChristenUnie: 5.

Welke partij is er voor de ouderen?

50Plus komt op voor de belangen van ouderen, omdat zij de afgelopen jaren achtergesteld zouden zijn. De partij is opgericht door Jan Nagel, die eerder al betrokken was bij de oprichting van andere politieke partijen.

Welke Partij wil dat Nederland uit de EU stapt?

Nexit is een scenario waarin Nederland de Europese Unie verlaat. Het woord is een porte-manteau van ‘Nederland’ en ‘exit’. Uit een peiling van EenVandaag op bleek dat 33% van de Nederlanders een voorstander is van een Nexit en 59% een tegenstander.

Welke partijen zijn voor het afschaffen van het eigen risico?

Vier politieke partijen (SP, Groenlinks, PvdA en PVV) willen het eigen risico volledig afschaffen. Drie andere willen het aanzienlijk verlagen (CDA, Christen Unie ofwel CU, en 50PLUS), bijvoorbeeld tot 200 euro (50PLUS). D66 en VVD zeggen niets over het eigen risico.

Waarom eigen risico afschaffen?

Het afschaffen van het eigen risico zou ervoor zorgen dat de zorgpremie fors omhoog gaat. Dit is nodig om het verschil van 800 miljoen euro te compenseren. Om de kosten te vereffenen zou iedere verzekerde in Nederland tot 346 euro extra aan zorgpremie moet betalen.

Waarom geen nationaal zorgfonds?

Er worden drie belangrijke redenen genoemd waarom een nieuw zorgfonds geen goed idee is ten opzichte van het huidige systeem met gereguleerde marktwerking: De omzetting van het systeem gaat heel veel geld kosten. De kwaliteit van de zorg gaat eerder achteruit dan vooruit. De keuzevrijheid voor verzekerden wordt …

Kan je eigen risico verlagen?

De hoogte van het eigen risico kan je niet verlagen. Verhogen kan wel. Dit kan je doen door een zorgverzekering te kiezen met een vrijwillig eigen risico. Dit kan alleen tijdens de overstapperiode aan het einde van het jaar.

Kun je je eigen risico nog veranderen?

Wilt u uw basisverzekering, aanvullende verzekering of eigen risico aanpassen? Dat kan elk jaar van 12 november tot en met 31 januari. Soms kunt u ook tijdens het jaar uw zorgverzekering aanpassen. Bijvoorbeeld als u een nieuwe baan heeft.

Wat gebeurt er als je je eigen risico niet helemaal gebruikt?

Dan kun je bij een aantal zorgverzekeraars ook het eigen risico in gedeelten af laten schrijven, samen met je zorgpremie. Als aan het einde van het jaar blijkt dat het eigen risico niet is opgemaakt, krijg je het bedrag dat overblijft teruggestort.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl