juli 3, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn voorbeelden van zelfstandige naamwoorden?

4 min read

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die ‘een zelfstandigheid’ aanduiden: huis, boom, vrouw, hout, liefde en vakantie bijvoorbeeld. Vaak staat er de, het of een voor. Zelfstandige naamwoorden kunnen concrete zaken aanduiden, zoals mensen (man, Ineke), dieren (paard) en dingen (huis, hout).

Welke aanwijzende voornaamwoorden zijn er?

Lijst aanwijzende voornaamwoorden

 • dit.
 • dat.
 • deze.
 • die.
 • zulk(e)
 • datgene.
 • degene.

Waar zelfstandig naamwoord?

Een zelfstandig naamwoord is een woord waar je de, het of een voor kunt zetten, zoals televisie of huis. Het is de naam van een ding, persoon, dier, plaats etc. Ook abstracte begrippen als gevoelens, tijd, eigenschappen en gebeurtenissen zijn zelfstandige naamwoorden.

Wat is een zelfstandig naamwoord wikikids?

Een zelfstandig naamwoord is een woord dat een naam geeft aan een zogeheten zelfstandigheid. Dat is iets dat bestaat of zou kunnen bestaan. Je hebt zelfstandige naamwoorden in twee soorten: concreet en abstract. Concreet wil zeggen dat het vorm en inhoud heeft: mensen, dieren, dingen.

Wat is de afkorting van een zelfstandig naamwoord?

Het zelfstandig naamwoord: ZNW

De afkorting van het zelfstandig naamwoord is ZNW of soms ZN en de Latijnse naam is substantief. Zelfstandig naamwoorden zijn woorden waar je een lidwoord voor kunt zetten.

Welke vragende voornaamwoorden zijn er?

De vragend voornaamwoorden (ook wel vraagwoorden genoemd) die in onze taal voorkomen zijn: wie, wat, welk, welke, wat voor (een) en wiens. Het vraagwoord staat vaak vooraan de zin, maar kan ook in het midden van de zin staan.

Hoe herken je een betrekkelijk voornaamwoord?

Een betrekkelijk voornaamwoord heeft betrekking op (verwijst naar) een woord dat er vlak voor staat (of woorden die er vlak voor staan). Betrekkelijke voornaamwoorden staan aan het begin van een bijvoeglijke bijzin.
Andere betrekkelijke voornaamwoorden zijn:

 1. wie.
 2. wat.
 3. hetgeen.
 4. welk(e)

Hoe vind ik het zelfstandig naamwoord in een zin?

Zelfstandige naamwoorden kun je meestal combineren met een van de lidwoorden de, het of een. Het is de/een kast, het/een huis, de/een week, enz. Ze worden daarom ook wel ‘de-woorden’ en ‘het-woorden’ genoemd. In verbindingen als het grote huis is huis het zelfstandig naamwoord.

Is straat een zelfstandig naamwoord?

straatzelfstandig naamwoord 1. verharde weg tussen twee rijen huizen ♢ in welke straat woon jij?

Hoe kan je het bijvoeglijk naamwoord vinden?

Bijvoeglijke naamwoorden staan vaak direct voor het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen, maar dat hoeft niet. Enkele voorbeelden (het bijvoeglijk naamwoord is gecursiveerd): de blonde jongen. de dronken vrouw.

Is een naam ook een zelfstandig naamwoord?

Zowel soort- als eigennamen zijn dus zelfstandige naamwoorden. Dat eigennamen ook zelfstandige naamwoorden zijn, blijkt uit zinnen als ‘De Sanne van nu is de Sanne van toen niet meer’ en ‘Het Rotterdam van na de oorlog lijkt niet op het Rotterdam van daarvoor.

Hoe kun je een zelfstandig naamwoord herkennen?

Een ZNW herken je aan de volgende eigenschappen: § je kunt er een lidwoord voorzetten (het boek, een boek); § je kunt het in het meervoud zetten (boek – boeken); § je kunt er een verkleinwoord van maken (boek – boekje);

Wat is de betekenis van zelfstandig?

zelfstandig bijv. naamw. Uitspraak: [zɛlfˈstɑndəx] zonder hulp of steun van anderen Voorbeelden: `een zelfstandig ondernemer`, `Hij heeft nooit voor een baas gewerkt en is altijd zelfstandig gebleven.

Hoe kan je zelfstandig worden?

Regel de formaliteiten

Kies of je voor een activiteit in hoofdberoep of bijberoep gaat, en welke ondernemingsvorm je wil. Vraag een ondernemingsnummer en een btw-nummer aan. Bekijk welke sociale bijdragen je moet betalen en zoek een ziekenfonds. Sluit je eventueel aan bij een sociaal secretariaat.

Waaruit blijkt dat je zelfstandig kan werken?

Je bent in staat je eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding nodig en je kunt goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en je kunt problemen zelf oplossen. Je werkt efficiënt, je besteedt je tijd nuttig en je zoekt zinvol werk als je tijd over hebt.

Hoe is het om zelfstandige te zijn?

Zelfstandige worden betekent: een nieuw hoofdstuk in je leven schrijven door je vleugels uit te slaan. Bij dat geweldige avontuur hoort de bescherming van een eigen statuut. Hier lees je wat het zelfstandigen statuut precies inhoudt.

Hoe maak je een klein bedrijfje?

Online business starten in 8 stappen

 1. Stap 1: Een geschikte niche.
 2. Stap 2: Een goed product.
 3. Stap 3: De verkooppagina.
 4. Stap 4: Het betaalproces.
 5. Stap 5: Adverteren.
 6. Stap 6: Marketing funnel.
 7. Stap 7: SEO & Content.
 8. Stap 8: Affiliate marketing.

Kan iedereen starten als zelfstandige?

Als u nú geen werk maakt van uw droom voor een eigen zaak of zelfstandige activiteit, dan nooit meer. Maar bent u niet te oud om nog iets nieuws te beginnen? Wees gerust: op starten als zelfstandige staat geen leeftijd.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl