mei 24, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn twee variabelen die de diffusiesnelheid beïnvloeden?

4 min read

Factoren die diffusie beïnvloeden Een hogere temperatuur zal ervoor zorgen dat een deeltje meer kinetische energie krijgt, en dus sneller diffundeert. Ook de grootte van een deeltje is van belang: een klein ion diffundeert in een oplossing veel sneller dan een eiwit.

Welke factoren beinvloeden diffusiesnelheid?

Factoren die de diffusiesnelheid beïnvloeden zijn: temperatuur van de omgeving, concentratieverschillen, diffusieoppervlakte waarover de diffusie plaatsvind, en de afstand waarover de diffusie moet plaatsvinden.

Hoe gaat diffusie sneller?

Stoffen diffunderen altijd met de concentratiegradiënt mee. Dat betekent dat door diffusie stoffen altijd stromen van een gebied met een hoge concentratie opgeloste stoffen naar een gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen. Wanneer dit concentratieverschil groter wordt, zal de diffusiesnelheid dus toenemen.

Wat is diffusie afstand?

Verplaatsing van (opgeloste) stoffen vanaf een plaats met een hoge concentratie naar plaatsen met een lage concentratie van die stof. Diffusie kan plaatsvinden in gas en vloeistof. Diffusiesnelheid is afhankelijk van: de concentratieverschillen, de temperatuur, de afstand, het diffusie oppervlakte en het medium.

Hoe verloopt de verspreiding van diffusie?

Diffusie is een proces waarmee in het lichaam vele stoffen worden vervoerd. Zo wordt zuurstof via diffusie van de longblaasjes naar het bloed gediffundeerd, en diffundeerd koolstofdioxide vanuit het bloed richting de longblaasjes. De diffusierichting hangt af van de concentratieverschillen.

Wat is een Nettoverplaatsing?

(2) Nettoverplaatsing in de fysica

Binnen de fysica wordt dit onder andere gebruikt bij diffusieprocessen, waarbij individuele deeltjes een grillig pad volgen, maar netto wel van hoge naar lage concentratie bewegen. In de mechanica worden vectorsommen trouwens ook gebruikt om de nettokracht op een deeltje te bepalen.

Is diffusie actief of passief?

Diffusie en osmose zijn eigenlijk twee vormen van passief transport.

Waardoor wordt de diffusie vertraagd?

Door ziekte kan de alveolo-capillaire membraan verdikt zijn (oedeem) waardoor de diffusie vertraagd of belemmerd wordt. Vocht of ontstekings-debris in het longblaasje kan de afstand tussen bloed en gas vergroten waardoor de diffusie ook vertraagd is. Ook atelectase kan diffusie onmogelijk maken.

Wat betekent diffusie longen?

De diffusiecapaciteit (of transfertfactor) is de hoeveelheid gas die wordt uitgewisseld tussen de lucht uit de longblaasjes en het bloed van de longhaarvaatjes. De diffusie wordt gemeten door het inademen van een niet schadelijk gasmengsel.

Welke processen spelen een rol bij de passieve diffusie?

Een proces, waarbij stoffen zich kunnen verplaatsen zonder dat het energie kost, heet passief transport. Voor kleine moleculen zoals water, zuurstof en koolstofdioxide vormt het celmembraan geen barrière.

Hoe werkt actief transport?

Bij actief transport worden stoffen tegen hun concentratiegradiënt in via een membraan-eiwit (ATP-pomp) opgenomen in de cel, of afgestaan aan het milieu. Stoffen worden dus opgenomen vanuit een gebied met een lage concentratie naar een gebied met een hoge concentratie van die opgeloste stoffen.

Wat is osmose Hoe werkt het?

Door osmose zal de vloeistof met daarin een lagere concentratie opgeloste stoffen via het half doorlatend membraan naar de vloeistof met een hogere concentratie opgeloste stoffen stromen totdat er een evenwicht ontstaat in het percentage opgeloste stoffen aan beide kanten van het membraan.

Waar vindt de gasuitwisseling plaats?

Gaswisseling bij mensen en andere zoogdieren

Bij mensen en andere zoogdieren vindt gaswisseling plaats in de longen, waarbij zuurstof (O2) wordt opgenomen in het bloed terwijl koolzuurgas (CO2) wordt afgegeven aan de longlucht.

Waar vind de gaswisseling van zuurstof en koolzuur plaats?

Je ademt zuurstof in en koolzuurgas uit. Zuurstof wordt via de longblaasjes afgegeven aan je bloed. Dit noemen we gaswisseling. Als de zuurstof gebruikt is, gaat koolzuurgas vanuit het bloed weer de longblaasjes in.

Waar in de hersenen bevindt zich het Ademcentrum?

Het ademcentrum ligt in de hersenstam en regelt via motorische zenuwen de activiteit van de ademhalingsspieren. Het ademcentrum stuurt motorische spieren aan met behulp van autonome zenuwen. De ademfrequentie wordt geregeld buiten de wil om.

Waar ligt de longslagader?

De longslagaders zijn de bloedvaten die vanuit de rechterhartkamer naar de longen gaan. Ze vertakken zich min of meer parallel aan de bronchiale boom. Vergeleken met de lichaamsslagaders, die het bloed van de linkerhartkamer naar het lichaam vervoeren, is de wand ervan veel dunner.

Wat is een Haarvaatje?

Haarvaten zijn heel dunne bloedvaatjes. De wand is maar 1 cel dik. Door spieren, darmen, longen en andere organen lopen netwerken van haarvaten. Zuurstof en voedingsstoffen kunnen door de gaatjes in de wand heen, de cellen van de organen in.

Hoe weet je of een ader een slagader is?

Daarnaast hebben aders een dunnere wand dan slagaders en liggen deze meer aan de oppervlakte. Door deze vaten stroomt het bloed terug naar het hart. Om te voorkomen dat het bloed terugstroomt hebben veel aders kleppen, die zorgen voor eenrichtingsverkeer naar het hart. Slagaders hebben geen kleppen.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl