juli 3, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn de objectieve kenmerken?

3 min read

Iets is objectief als het onafhankelijk is van de waarneming of voorkeuren van mensen: als er geen interpretatie bij nodig is. Dit staat tegenover subjectief.

Wat zijn objectieve verschillen?

Argumenten zijn objectief wanneer ze feitelijk zijn en subjectief wanneer ze een mening, een gevoel, een vermoeden of een waardeoordeel bevatten. Subjectieve argumenten worden ook wel waarderende argumenten genoemd.

Wat is het verschil objectief en subjectief?

Objectief: als het onafhankelijk is van de mening van mensen, zonder interpretatie. Subjectief: als er wel een mening of een interpretatie is.

Wat is objectief voorbeeld?

Objectiviteit zijn alle feiten, zonder dat ze op een bepaalde manier worden ingekleurd door mensen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat ‘de lucht is blauw’ een feit is. Ook dingen als wiskundige formules kun je als feiten zien.

Wat is objectief en subjectief voorbeeld?

Subjectief is het tegenovergestelde van objectief, het is gebaseerd op je eigen mening. Een subjectieve tekst is bijvoorbeeld een verslag over hoe je weekend was. Je vertelt bijvoorbeeld over de dingen die je hebt gedaan en wat je hiervan vond. Iets wat jij heel leuk of mooi vindt kan een ander juist lelijk vinden.

Wat wordt bedoeld met objectiviteit?

Iets is objectief als het onafhankelijk is van de waarneming of voorkeuren van mensen: als er geen interpretatie bij nodig is. Dit staat tegenover subjectief.

Wat is een subjectief woord?

Subjectief houdt in dat iets vanuit persoonlijk oogpunt wordt beoordeeld of gezien. Het heeft betrekking op de eigen smaak of voorkeur. Wanneer iemand subjectief antwoordt, is het antwoord van die persoon beïnvloed door zijn of haar eigen meningen en ervaringen.

Wat is een subjectieve vraag?

Wanneer iemand subjectief antwoordt, is het antwoord van die persoon beïnvloed door zijn of haar eigen meningen en ervaringen. Het antwoord is dus gekleurd door datgene wat de persoon zelf meegemaakt heeft. Het tegenovergestelde van subjectief is objectief, ook wel feitelijk.

Wat is een subjectieve waarneming?

Subjectiviteit houdt in het persoonlijk oordeel of de persoonlijke zienswijze van een individu, betrekking hebbend op of uitgaand van de persoonlijke zienswijze of smaak. Het tegenovergestelde van subjectiviteit is objectiviteit.

Wat is een ander woord voor subjectief?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: subjectief (bn): bevooroordeeld, gekleurd, partijdig, vooringenomen.

Wat is een ander woord voor objectief?

afstandelijk, feitelijk, onbevangen, onbevooroordeeld, onpartijdig, waardevrij, zakelijk. als synoniem van een ander trefwoord: onbevangen (bn) : objectief, onbeschroomd, onbevooroordeeld, ongedwongen, onpartijdig, vrijmoedig.

Is synoniem?

Een synoniem is een ander woord voor ‘een ander woord voor’: woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen.

Wat is het tegenovergestelde van amuseren?

De betekenis van ‘amuseren‘ is ‘vermaken’, ‘entertainen’ of ‘aangenaam bezighouden’. Het tegenovergestelde van ‘je amuseren‘, is ‘je vervelen’.

Wat is het tegenovergestelde van geïmporteerd?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): importeren ≠ exporteren, uitvoeren.

Wat is een voorbeeld van amuseren?

amuseren – Werkwoord 1. (ov) op aangename wijze een indruk op iemand maken, iemand doen (glim)lachen ♢ De kinderen werden geamuseerd door het optreden van een komiek.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl