mei 18, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is een kredietbrief en wat zijn de kenmerken ervan?

3 min read

Wie vraagt letter of credit aan?

De Letter of Credit (ook bekend als L/C, documentair krediet of documentair accreditief) is een verplichting van de bank van de koper om aan de exporteur een bepaald bedrag op een bepaalde datum uit te betalen of een wissel te accepteren.

Wat is een kredietbrief?

Een kredietbrief is een overeenkomst die dor een bank wordt uitgegeven, waarin de bank akkoord gaat om namens de koper de betaling te garanderen als aan de voorwaarden van de overeenkomst tussen de koper en verkoper is voldaan. Merk op dat een kredietbrief ook een documentair krediet wordt genoemd.

Waarom een letter of credit?

Een Letter of Credit (L/C) geeft jou als exporteur meer betalingszekerheid. Dat komt doordat de bank van je buitenlandse afnemer garant staat voor de betaling. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen die in een L/C beschreven staan. Je kunt een L/C als voorwaarde stellen tijdens de onderhandelingen met je afnemer.

Wat is een documentair krediet?

Het documentair krediet is een onherroepelijke verbintenis tot betaling en een veilige manier om uw inkomsten te verzekeren. Uw afnemer opent het krediet bij zijn bank, de kredietopenende bank. Die verbindt zich ertoe om het overeengekomen bedrag te betalen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

Hoeveel kost een Letter of Credit?

Internationaal zakendoen

Documentair Betalingsverkeer
Kosten voor het opstellen van een LC (Letter of Credit) € 100,00 per uur met een minimum van € 125,00
Behandelingskosten documenten € 110,00
Behandelingskosten verdisconteren € 125,00 plus disconto percentage
Kosten beëndigen LC voor de einddatum € 50,00

Wat betekent Sblc?

Smart Building Life Cycle (SBLC) is een jonge onderneming in de technische dienstverlening gericht op: het analyseren van de energieprestaties van gebouwen, en ook het presenteren van de mogelijkheden voor het verbeteren van deze energieprestaties en de hiervoor benodigde budgetten op individueel, straat, wijk, …

Wat is een documentaire incasso?

Bij een Documentair Incasso vindt betaling plaats tegen overgave van documenten of tegen acceptatie van een termijnwissel.

Wat is een Accreditief rekening?

accreditief – Term uit de bankwereld: afspraak tussen een bank en haar klant waarbij de bank voor die klant bepaalde handelingen verricht. Het kan gaan om het verrichten van bepaalde betalingen of om een machtiging aan een andere bank om betalingen te verrichten.

Wat is provisie documentair betalingsverkeer?

Met documentair betalingsverkeer heeft u meer zekerheid voor uw internationale transacties. U weet van tevoren duidelijk waar, wanneer, in welke valuta en hoe er wordt betaald. U kunt een Documentair Incasso, een Documentair Krediet of een Zakelijke Bankgarantie gebruiken.

Wat is provisie Rabobank?

Naast variabele rente betaal je een kredietprovisie. Deze provisie betaal je omdat wij het geld beschikbaar houden, zodat je het op ieder moment kunt opnemen. De kredietprovisie is een percentage van je maximale kredietlimiet.

Wat kost een transactie bij de Rabobank?

Overzicht belangrijkste tarieven

Zakelijke Rekening per maand € 5,30
Rabo Business Banking per maand € 3,00
Zakelijke betaalpas per maand € 1,65
Digitale overboeking per transactie € 0,11*
Bijschrijving Eurobetaling per transactie € 0,15

Hoe lang storneren Rabobank?

Een automatische incasso kun je tot 8 weken na de afschrijving storneren. Storneren betekent dat je het afgeschreven bedrag terugboekt naar jouw rekening. Is de incasso langer dan 8 weken, maar korter dan 13 maanden geleden afgeschreven? Neem dan contact met ons op.

Kan ik een betaling terugdraaien Rabo?

Wij kunnen het geld niet voor je terughalen. Maak bijvoorbeeld een betaalverzoek aan om het bedrag terug te krijgen. Maak je elke week of maand automatisch een bedrag over naar een bepaald rekeningnummer en is dit bedrag te hoog of juist te laag? Pas dan je periodieke overboeking aan.

Hoe lang kun je een bedrag storneren?

U kunt de bank vragen om de onterechte incasso terug te boeken. Dit kan binnen 13 maanden na de afschrijving van het bedrag. U moet dan zeggen waarom u het bedrag terug wilt hebben. Uw bank controleert eerst of u een geldige toestemming gaf voor de automatische incasso.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl