mei 20, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is een directe of indirecte vrije schop?

4 min read

De directe vrije schop mag je rechtstreeks in het doel van je tegenstander trappen. Bij de indirecte vrije schop mag dat juist niet: de bal moet eerst nog zijn geraakt door een andere speler. Een directe vrije schop mag je dus rechtstreeks in het doel van de tegen- stander trappen.

Wat is het verschil tussen directe en indirecte vrije schop?

De partij tegen wie de overtreding is begaan, krijgt een vrije schop toegekend en mag het spel hervatten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een directe vrije schop (waaruit rechtstreeks mag worden gescoord) en een indirecte vrije schop (waar dat niet mag).

Wat is directe vrije schop?

Directe vrije trappen worden gegeven wanneer er een overtreding wordt begaan op een speler. Deze vrije trap mag rechtstreeks in de goal worden geschoten door de speler die de bal neemt.

Hoe krijg je een indirecte vrije trap?

Indirecte vrije schop Een indirecte vrije schop wordt onder meer toegekend als een doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied de bal langer dan zes seconden in zijn handen houdt voordat hij deze weer in het spel brengt, en als hij de bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door een medespeler met …

Hoe werkt een indirecte vrije trap?

Wat is een indirecte vrije trap? Kort gezegd, een indirecte vrije trap is een vrije trap van waaruit een doelpunt niet direct mag worden gescoord. In plaats daarvan moet de bal worden aangeraakt door een extra speler, dat kan van beide kanten zijn, voordat een schot kan worden genomen.

Hoe krijg je een vrije trap in de 16 meter?

Vrije trappen

– Er moet een afstand van minstens 1 meter zijn tussen muur en spelers van de ploeg die een vrije trap neemt. – Indien dit niet geval is, wordt er een indirecte vrije trap toegekend. – Bij een vrije trap in de eigen zestien moet de bal niet eerst buiten de zestien zijn alvorens het spel hervat kan worden.

Hoe ver moet de muur staan bij een vrije trap?

De officiële afstand die tussen de speler die de vrije trap neemt en de ‘muur‘ van spelers hoort te zitten is 9.15 meter.

Hoe aftrappen voetbal?

» Alle spelers staan op de eigen speelhelft. » Alle tegenstanders bevinden zich buiten de middencirkel totdat de aftrap is genomen. » De bal moet stilliggen op de middenstip. » De scheidsrechter geeft een fluitsignaal. » De bal is in het spel als deze naar voren is getrapt. » De speler die de aftrap neemt mag de bal …

Welke kleur kaart krijg je voor een buitensporige overtreding?

Overtredingen moet je onderscheiden in onvoorzichtig (geen kaart), onbesuisd (gele kaart) en met buitensporige inzet (rode kaart).

Kun je buitenspel staan bij een vrije trap?

“Voorheen moest de vrije trap altijd genomen worden op de plaats waar de speler buitenspel stond. Het moment van beoordelen is nu nog steeds het moment van spelen. Maar als een speler bijvoorbeeld terug komt lopen uit buitenspelpositie, dan kan de vrije trap ook zomaar op andere helft zijn.”

Wat is een scheidsrechtersbal?

De exacte definitie van een scheidsrechtersbal, ook wel een stuiterbal genoemd, is “Een scheidsrechtersbal is een manier om het spel te hervatten wanneer, als de bal in het spel is, de scheidsrechter het noodzakelijk acht om het spel tijdelijk te onderbreken voor een reden die niet elders in de Spelregels wordt genoemd …

Hoe geeft de scheidsrechter voordeel aan?

Voordeel wordt gegeven wanneer een team een fout heeft begaan, maar het andere team er op een of andere manier voordeel uit heeft gehaald. Daarom zal de scheidsrechter het spel laten verdergaan en het signaal voor voordeel geven in plaats van te fluiten voor een fout.

Wat gebeurt er bij een terugspeelbal?

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de doelverdediger worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, volgt een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal raakt.

Wat gebeurt er als een keeper een terugspeelbal pakt?

– Bij een terugspeelbal van het hoofd van een medespeler mag de keeper de bal wél in zijn handen pakken. – De keeper heeft een beschermende status binnen het 5-meter gebied. Wanneer hij/zij gehinderd wordt bij het pakken van de bal krijgt de keeper de vrije trap mee.

Wat is terug speelbal?

Terugspeelbalbal die terug naar het eigen doel op de eigen keeper gespeeld wordt, als vorm van tijdrekken.

Is bovenbeen terugspeelbal?

Alleen dus niet wanneer hij de bal bewust via zijn eigen medespeler de bal via de voeten krijgt. De keeper mag dus de handen gebruiken wanneer hij de bal van de medespeler krijgt via het hoofd, de buik, knie, schenen of bovenbeen. Echter geeft de KNVB aan dat je deze regel niet mag ‘omzeilen’.

Waar mag de keeper de bal pakken?

‘Een keeper mag de bal die door een medespeler wordt teruggespeeld niet met de hand aanraken, dus ook niet vastpakken. Doet hij dat wel, dan krijgt de aanvallende partij een indirecte vrije trap. Daar krijgt de doelman nooit een kaart voor.

Kun je als keeper hands maken?

Een keeper kan ook hands maken, hoewel hij nog in het strafschopgebied staat. Dit kan wanneer hij de hand met de bal buiten het strafschopgebied heeft (buiten de lijn) en met zijn voeten nog in het strafschopsgebied staat. Deze overtreding wordt maar zelden door de scheidsrechter gezien.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl