Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is de evacuatietijd voor de brandoefening?

4 min read

Wat moet je doen bij een evacuatie?

Neem bij een evacuatie alleen hoognodige zaken mee: eten en drinken, contant geld, medicijnen, identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren. Doe de ramen van je woning dicht en deur(en) op slot. Controleer of je buren weten dat ze moeten evacueren. Als je niet weg kunt, zoek dan een droge plek in je huis of in de buurt.

Wie evacueer je eerst?

Het uitgangspunt van triage tijdens brand, is de patiënten die letterlijk naast de vlammen liggen eerst te evacueren. Vervolgens worden als eerste de patiënten met de beste overlevingskans geëvacueerd om te eindigen met de patiënten met de slechtste overlevingskans.

Wat te doen bij brand stappenplan?

Laat de pan altijd staan.

 1. Kleding in brand. Blijf kalm en ga rollen. Niet hollen, maar rollen! …
 2. 1 Eigen veiligheid. Stop met wat je aan het doen bent. …
 3. 2 Beoordeel de situatie. Bepaal of de brand nog is te blussen. …
 4. 3 Informeer de hulpdiensten. Bel 112. …
 5. 4 Verleen hulp. Waarschuw de buren, zodat ze weten wat er aan de hand is.

Hoe evacuatieoefening organiseren?

5 tips voor een succesvolle evacuatieoefening

 1. Voorzie een basisopleiding. Voor u een evacuatieoefening organiseert, kan het interessant zijn om de basisbeginselen te kennen van brand. …
 2. Betrek brandbestrijdingsdienst. …
 3. Geen spel. …
 4. Verschillende scenario’s. …
 5. Evalueer.

Hoe maak je een evacuatieplan?

Om een evacuatieplan op te stellen begint u met het in kaart brengen van uw woning (verdieping per verdieping). Vervolgens duidt u op dat plan alle ramen en deuren aan; dat zijn de uitgangen waarlangs u kunt vluchten. Met dat plan kunt u dan gemakkelijker uitzoeken wat de snelste vluchtroutes zijn.

Welke stappen moet een BHV Er volgen tijdens een evacuatie?

Deze 8 dingen mag je als BHV’er niet vergeten bij een evacuatie

 1. Sla alarm. Blijf kalm en sla alarm. …
 2. Hou uitgangen vrij. …
 3. Controleer de toiletten. …
 4. Assisteer mindervaliden. …
 5. Gebruik een hulpmiddel om mindervaliden via trap te evacueren. …
 6. Loop checklist na. …
 7. Verlaat het gebouw. …
 8. Ga naar verzamelplaats.

Hoe herken je een compartiment?

Een brandcompartiment kan opgebouwd zijn uit een enkele grote ruimte of uit meerdere ruimtes die met elkaar verbonden zijn door middel van een gang. Elk compartiment wordt begrensd door wanden en plafonds die goed brandwerend moeten zijn.

Wat staat er op de plattegrond die in het ontruimingsplan zijn opgenomen?

Ze informeren u hoe u het gebouw in geval van een calamiteit het beste kan verlaten. Daarnaast staat op de plattegrond aangegeven waar in het gebouw zich de brandblusmiddelen en brandmelders bevinden. De ontruimingsplattegrond (ook vluchtwegplattegrond genoemd) is een onderdeel van het ontruimingsplan.

Welke etage wordt ontruimd als de etage waar brand is al ontruimd is?

De volgorde van ontruimen is: 1. de verdieping waarop brand is; 2. de verdieping boven de brand; 3. de verdieping onder de brand. Stap 3 Alles ontruimen vindt plaats in opdracht van de brandweer, de coördinator of de leiding.

Welke volgorde verdiepingen ontruimen?

De volgorde van ontruimen is: 1. de verdieping waarop brand is; 2. de verdieping boven de brand; 3. de verdieping onder de brand. Stap 3 Alles ontruimen vindt plaats in opdracht van de brandweer, de coördinator of de leiding.

Hoe dient het ontruimen van een etage in eerste instantie te gebeuren?

In eerste instantie zal bij een calamiteit beginnen met een horizontale ontruiming, of te wel de vleugel of etage waar het incident plaatsvindt. Als BHV’er ontruim je het gedeelte van het gebouw door de mensen naar het volgende brandcompartiment te brengen, dat minimaal 30 minuten brand- en rookwerend is.

Hoe ontruim je een gebouw met meerdere verdiepingen?

Bij meerdere verdiepingen ga je nu verticaal ontruimen naar de volgende veilige verzamelplaats. Mensen gaan de trappen af naar beneden, tenzij het dak moet worden bereikt om veilig te zijn. De verzamelplaats is van tevoren aangewezen en bekendgemaakt in het ontruimingsplan.

Waar kan ik een ontruimingsprocedure vinden?

In de ontruimingsprocedure staat precies omschreven wat er moet gebeuren om een gebouw snel te ontruimen zonder dat er paniek ontstaat. De ontruimingsprocedure: is onderdeel van het BHV-plan. kan schriftelijk vast gelegd worden op instructiekaarten, in een ontruimingsprocedure of in een ontruimingsplan.

Wie mag een brandmelder indrukken?

Dit mag alleen de beheerder brandmeldinstallatie doen.