Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wanneer is het Mexicaanse worstelen begonnen?

1 min read

Hoe is worstelen ontstaan?

De oervorm van worstelen is eigenlijk niets anders dan enkele ongereglementeerd aanvallen en afweren, waaruit langzamerhand, naarmate het intellect meer op de voorgrond kwam, een bedachte manier van aanval en verdediging groeide, die op haar beurt de worstelkunst deed ontstaan.

Wat betekent Lucha Libre?

Lucha libre (Spaans voor ‘vrij worstelen’) is een term die gebruikt wordt in Mexico en andere Spaanssprekende landen voor een vorm van professioneel worstelen die ontwikkeld is in die landen.

Hoe werkt showworstelen?

Het doel is om een spectaculaire show te geven voor de fans, waarbij beide worstelaars en alle omringende mensen niet in gevaar komen. De wedstrijden zijn dan ook niet echt. Iedere worstelaar, man of vrouw, heeft een eigen scala aan moves om de tegenstander mee te bestrijden.