Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Waarom is reputatie belangrijk in de smeltkroes?

4 min read

Waarom is een goede reputatie belangrijk?

Waarom is reputatie belangrijk? Je reputatie is belangrijk omdat een sterke reputatie zorgt voor loyaliteit en goodwill van stakeholders en doelgroepen. Dat laat zich niet gemakkelijk in euro’s uitdrukken, maar is onbetaalbaar. Met een goede reputatie trek je klanten, medewerkers, investeerders, media en partners aan.

Wat is een slechte reputatie?

Gaat het hoofdzakelijk om negatieve eigenschappen dan is sprake van een slechte of kwade reputatie, gaat het daarentegen om overwegend positieve eigenschappen dan is de reputatie goed.

Wat is de reputatie van een bedrijf?

De reputatie van een bedrijf is in feite niets anders dan de steun die het krijgt. Die steun wordt voornamelijk bepaald door de affiniteit die iemand heeft met een bedrijf en de ideeën en overtuigingen waar het bedrijf voor staat.

Wat is een Reputatiemanager?

Reputatiemanagement is het structureel monitoren van alle berichtgeving die van invloed is op hoe mensen naar jouw product of merk kijken, met als doel om hierop te acteren en zo de reputatie te verbeteren of beschermen.

Wat betekent goede reputatie?

[Lat.], (goede) naam, roep die iemand of iets geniet, faam: een goede, een slechte hebben, genieten; een man van reputatie; zijn ophouden, op het spel zetten.

Wat is een ander woord voor reputatie?

bekendheid, beroemdheid, eer, faam, gezag, goede naam, naam, prestige, renommee, roep, vermaardheid. als synoniem van een ander trefwoord: naam (zn) : befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, eer, faam, glorie, renommee, reputatie, roem, roep, vermaardheid.

Hoe verbeter je je reputatie?

Een easy fix voor een slechte reputatie bestaat niet.
Herstelwerkzaamheden voor je reputatie

 1. Verschaf duidelijkheid. Wat de oorzaak ook is, geef inzicht in de ontstane situatie. …
 2. Verbeter je gedrag. Het lijkt een open deur, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. …
 3. Bied je excuses aan. …
 4. Zoek hulp. …
 5. Tot slot: wees geduldig.

Wat is het verschil tussen imago en reputatie?

Waar bij identiteit en imago nog vanuit het perspectief van de organisatie werd gekeken, kijken we bij reputatie vanuit het perspectief van de externe stakeholder. Reputatie gaat over de beeldvorming over een organisatie door mensen buiten de organisatie.

Wat is de betekenis van imago?

Imago staat voor de uitstraling of reputatie die een persoon, bedrijf, organisatie of andere groep heeft. Dit kan een gevolg zijn van werkelijke activiteiten, of van bewuste marketing om de beeldvorming te beïnvloeden.

Wat is het Reptrak model?

Het Reptrakmodel maakt inzichtelijk welke factoren, oftewel drivers, de reputatie van een organisatie of merk beïnvloeden en in welke mate zij dit doen.

Wat is een reputatierisico?

Vaak ook aangeduid met Corporate Reputation Risk, afgekort CRR. Het risico op reputatieschade; het risico dat negatieve publiciteit over een onderneming of instelling of persoon het vertrouwen in de integriteit van desbetreffende onderneming, instelling of persoon ondermijnt.

Wat te doen bij reputatieschade?

Het zijn voorvallen die mogelijk leiden tot reputatieschade en grote gevolgen voor je bedrijf kunnen hebben.
Voorkom reputatieschade

 1. Investeer in je personeel. …
 2. Communiceer snel en duidelijk. …
 3. Maak een crisiscommunicatieplan. …
 4. Blijf rustig nadenken. …
 5. Monitor social media.

Hoe bereken je reputatieschade?

Voor een berekening van de schade wordt dan ook rekening gehouden met een aantal factoren. Een van deze factoren is de impact van de onrechtmatige publicatie op de betrokken persoon, of de persoon een eventuele bekendheid geniet en de aard en reikwijdte van de publicatie.

Wat zijn de waarschijnlijke gevolgen van reputatieschade?

Dergelijke online reputatieschade heeft vaak grote gevolgen voor een bedrijf; stakeholders en investeerders kunnen zich gaan terugtrekken, het kan potentiële klanten naar een nieuwe leverancier laten uitwijken, het kan zorgen voor een slechte sfeer op de werkvloer of het kan je neerzetten als onaantrekkelijke werkgever …

Hoe meet je imagoschade?

Dit wordt gedaan met behulp van de imagomatrix. Hierin wordt van de verschillende onderzochte imago-aspecten in beeld gebracht in hoeverre de doelgroep een beeld heeft van het aspect en in hoeverre de doelgroep het aspect passend vindt bij de organisatie.

Hoe voorkom je imagoschade?

5 tips om imagoschade te beperken

 • Analyseer uw risico’s. Voorkomen is beter dan genezen. …
 • Maak een draaiboek. Zorg dat u paraat staat als een incident zich voordoet. …
 • Gebruik social media. …
 • Verschuil u niet en laat van u horen. …
 • Communiceer uw plannen.

Wat is imago schade?

Reputatieschade is schade die is opgelopen in iemands reputatie, ook wel ‘imagoschade‘ genoemd. Reputatieschade is een vorm van immateriële schade: het is immers een ander soort schade dan bijvoorbeeld een kapotte vaas.