juli 3, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Waar staat ECF voor in medische termen?

1 min read

Wat betekent AP Medisch?

AP. Angina Pectoris. Bij angina pectoris heb je pijn op de borst of hartkramp. De pijn treedt op als de hartspier te weinig zuurstof krijgt.

Wat betekent IMA medisch?

Afkorting van internal mammarial artery, syn. arteria mammaria interna.

Is medische afkorting?

Dit is een lijst van afkortingen in de geneeskunde.

Afkorting Betekenis(sen)
AIOS Arts in opleiding tot specialist
ALS Amyotrofe laterale sclerose
AMC Academisch Medisch Centrum

Wat is een AP stoma?

Een ap of stoma is een operatief kunstmatig aangelegde anus in de buikwand van de zorgvrager.

Wat betekent AP hogeschool?

De hogeschool is ontstaan uit de fusie tussen Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool. Op werd Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen als nieuwe naam voor de Antwerpse fusie bekendgemaakt. AP Hogeschool is ook lid van AUHA, de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen.

Wat is de betekenis van OVV?

[b]onder vermelding van. Vooral gebruikt in richtlijnen voor betalingen.

Wat is de betekenis van NB?

NBAfkorting 1. (afkorting) de afkorting voor nota bene, let wel 2.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl