mei 16, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Waar kwam dat gat vandaan?

3 min read

Hoe ontstaat een black hole?

Zwarte gaten ontstaan na een explosie

Sterren die veel groter zijn dan de zon krimpen ineen tot een kern die misschien maar een paar kilometer groot is. Alle massa zit ongelooflijk dicht op elkaar geperst. Het zwaartekrachtsveld van deze kern is zó krachtig dat niets eraan kan ontsnappen, ook licht niet.

Hoe groot is een black hole?

De maximale omvang van een zwart gat is op basis van die theorie dus zo’n vijftig miljard zonsmassa’s.

Hoe ontstaat donkere materie?

Donkere materie is een hypothetische soort materie in het heelal, die niet zichtbaar is met optische middelen en dus niet te detecteren is via de elektromagnetische straling die de aarde bereikt. Daarom wordt ze donkere materie genoemd, om haar te onderscheiden van de zichtbare materie.

Hoe ontstaan superzware zwarte gaten?

Ze zijn ontstaan doordat grote hoeveelheden materie onder invloed van de zwaartekracht samentrokken. Superzware zwarte gaten kunnen groeien wanneer sterrenstelsels met elkaar in botsing komen en versmelten. De twee superzware zwarte gaten in de kernen van de stelsels zullen dan in veel gevallen namelijk ook versmelten.

Wat is er voor de oerknal?

Vaak wordt aangenomen dat de oerknal niet alleen het ontstaan van materie en energie vertegenwoordigde, maar ook het ontstaan van tijd en ruimte. Toch zijn er ook theorieën waarin er vóór de oerknal al ruimte bestond. Sommige natuurkundigen speculeren zelfs over het bestaan van een compleet heelal vóór ‘onze’ oerknal.

Hoeveel sterrenstelsels in het heelal?

In het waarneembare heelal komen ruwweg zo’n honderd miljard sterrenstelsels voor. Die zijn niet allemaal even groot als ons eigen Melkwegstelsel.

Wat weegt een zwart gat?

Stellaire zwarte gaten: met een massa van omstreeks 5 tot 100 zonsmassa’s, die ontstaan zijn uit een supernova van een zware ster. Middelgrote zwarte gaten: met een massa van 500 tot 1000 zonsmassa’s.

Wat is de dichtheid van een zwart gat?

Wiskundig gezien is de dichtheid van een zwart gat oneindig. Daarmee bedoelen we niet het “hele object”, maar alleen de kern. Soms noem je alles wat achter de waarnemingshorizon is gevallen ook deel van het zwarte gat. In principe klopt dit, alles wat hier achter komt blijft daar voor eeuwig.

Hoe werkt een wormgat?

Een wormgat is een soort kosmische shortcut. Als een worm van de ene kant van een appel naar de andere kant wil, kan hij eromheen kruipen. Maar hij kan zich ook een weg door de appel heen knagen. Zo creëert hij een afsnijroute – vandaar de term wormgat.

Wat gebeurt er als je door een wormgat gaat?

Het witte gat is het tegenovergestelde van het zwarte gat: het stoot materie af. Dus terwijl je een zwart gat ingezogen wordt, zal een wit gat je wegslingeren. Het betekent heel concreet dat er na een reis door een wormgat geen weg terug is door datzelfde wormgat. Je kunt het witte gat namelijk onmogelijk binnengaan.

Wat gebeurt er als je in een wormgat terecht komt?

Sterven verpletterd. Een feit dat ons kan overkomen als het gaat om reizen in ruimte-tijd door wormgaten, is dat we dood kunnen worden verpletterd. Deze gaten ze zijn erg klein (ongeveer 10 ^ -33 cm) en zijn erg onstabiel.

Hoe maak je een wormgat?

Stel dat je een opgeblazen ballon hebt en je wil van de ene kant naar de andere. Je kunt om de ballon heenlopen, of je kunt de ballon zo sterk samenknijpen dat de twee punten op elkaar komen te liggen. Prik een klein gaatje door de ballon en loop direct van de ene naar de andere kant. ‘

Kunnen we ooit tijdreizen?

Er bestaan modellen waarmee tijdreizen mogelijk zouden zijn, maar volledig ontwikkeld zijn deze niet. Er bestaat bovendien geen experimenteel bewijs dat deze modellen juist zouden zijn, terwijl een experimenteel bewijs de enige manier is in de natuurkunde om de juistheid van een theorie vast te stellen.

Wat gebeurt er als je sneller gaat dan het licht?

Wanneer we iets zien dat ons bereikt met een hogere snelheid dan die van het licht, lijkt het even alsof we terug in de tijd reizen. Einstein ontdekte het in 1905 al: niets gaat sneller dan de snelheid van het licht.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl