mei 24, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Waar bevindt mijn gasmeter zich?

4 min read

De gasmeter hangt meestal op kniehoogte in de meterkast. Je vindt hier vaak ook de elektriciteitsmeter en de warm-tapwater-meter. Als je een wat ouder huis hebt, kan het zijn dat de gasmeter zich onder de trap of in de kelder bevindt.

Waar kan ik de gasmeter vinden?

Je gasmeter hangt meestal op kniehoogte in je meterkast. Op de teller staat je meterstand in kubieke meters (m³). Woon je in een wat ouder huis, dan kan de gasmeter ook onder de trap of in de kelder zitten.

Waar Aardgasmeter plaatsen?

De gasmeter moet minimaal 2 meter hoog staan. Ook moet hij naast of boven de andere meters hangen. Voorzie minstens 1,5 meter tussen de gasmeter en eventuele hittebronnen (kachel, fornuis convector). Indien nodig plaats je een scheidingswand.

Hoe een gasmeter aflezen?

De meterstand van een gasmeter bestaat uit maximaal 8 cijfers vóór en 3 cijfers na de komma.

  1. Controleer of de 4 laatste cijfers van uw meternummer overeenkomen met het nummer dat op uw brief vermeld wordt.
  2. Noteer de meterstand. De cijfers na de komma moet u niet noteren.

Hoe gasmeter doorgeven?

Hoe zelf een meterstand doorgeven?

  1. Stap 1. Controleer eerst het meternummer. De laatste 4 cijfers op de meteropnamekaart moeten overeenkomen met het meternummer bij u thuis.
  2. Stap 2. Een gasmeterstand bestaat uit maximaal 5 cijfers voor de komma. Het verbruik wordt uitgedrukt in kubieke meter (m³).

Waar kan ik mijn gasverbruik zien?

Wil je graag je energieverbruik opvolgen, dan kan je dit doen op Mijn Fluvius, de gratis online toepassing van Fluvius. Daar kan je elke dag een nieuwe update van je energieverbruik raadplegen. Je vindt er je verbruiksgegevens voor zowel elektriciteit als aardgas.

Kan gasmeter niet aflezen?

Neem dan contact op met onze storingsdienst. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 9009.

Waar komt gas binnen in huis?

Aardgas bevind zich onder de grond in verschillende lagen. Doordat het ingeklemd zit blijft het hier ook, mits er niet naar geboord word of de grond poreus is. Bij poreuze grond stijgt aardgas naar boven tot het bij niet-poreuze grond aan komt. Hier wordt het opgeslagen.

Hoe diep moet aardgas liggen?

Stap 1: Graaf vlak voor de gevel, waar de gasleiding de gevel zal binnenkomen (bij nieuwbouw is dat aan de energiebocht) een werkput van 1 meter x 1 meter x 1 meter. Stap 2: Graaf een open sleuf van minimaal 0,7 meter diep in rechte lijn van de werkput naar de rooilijn (haaks op de rooilijn).

Hoe lang duurt aansluiting gas?

Gemiddeld duurt een aansluiting maar een halve dag. Opgelet: het kan zijn dat je DNB je eerst zal vragen om de kosten van de gasaansluiting te betalen voordat alles in orde gemaakt wordt.

Welke cijfers gasmeter doorgeven?

Op een traditionele gasmeter zie je een telwerk met een rij getallen die de meterstand aangeeft. De laatste drie getallen staan in een rood kader en zijn de getallen die je niet hoeft door te geven als je leverancier vraagt om de meterstanden.

Hoe meterstand doorgeven zonnepanelen?

De beginmeterstand is de stand die op de AREI-keuring is genoteerd. De productiemeting moet gebeuren met een aparte productiemeter of groenestroomteller. U moet u zelf uw meterstand doorgeven aan de netbeheerder via het Fluvius-portaal voor zonnepanelen ((opent in nieuw venster)).

Kan meterstand Fluvius niet doorgeven?

Meteropname op aanvraag

Die voeren we uit om ontbrekende of foutieve meterstanden aan te vullen. Deze niet-periodieke meteropneming is niet gratis. Neem telefonisch contact op met Fluvius via 078 35 35 34. Je kunt een afspraak vastleggen van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen).

Wat gebeurt er als je je meterstanden niet doorgeeft?

Wat gebeurt er als ik mijn meterstanden niet op tijd doorgeef? Als het niet lukt om op tijd je meterstanden door te geven, dan berekenen wij je verbruik. Hierdoor kan het bedrag op je jaar- of eindrekening te hoog zijn, omdat je termijnbedrag niet goed meer aansluit op je werkelijke verbruik.

Welke meterstanden moet je jaarlijks doorgeven?

Elk jaar moet u uw meterstanden doorgeven aan uw netbeheerder. De precieze periode verschilt van gebruiker tot gebruiker. Het ene jaar krijgt u een meteropnamekaart in de bus, en moet u zelf de stand van uw aardgas- en elektriciteitsmeter noteren. Het andere jaar stuurt de netbeheerder een meteropnemer langs.

Hoe digitale meterstand doorgeven?

Het ene jaar moet u zelf de meteropnamekaart invullen die u krijgt van uw netbeheerder, het andere jaar komt er een meteropnemer langs. Als u zelf uw meterstanden noteert, moet u die binnen tien werkdagen doorgeven via de website van uw netbeheerder, via de telefoon of via de post.

Hoe werkt meterstanden doorgeven?

Er zijn 3 manieren waarop de energieleverancier je meterstanden kan weten:

  1. Zelf doorgeven. De leverancier stuurt je hiervoor een verzoek. …
  2. Een slimme meter geeft de meterstanden automatisch door aan de leverancier. …
  3. De leverancier stuurt een meteropnemer langs om de standen op te nemen.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl