mei 17, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Mag ik een plataan omhakken?

4 min read

Mag u de boom alleen kappen met een vergunning? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente. Dit is een vergunning die u soms nodig heeft als u iets wil bouwen of slopen. Vaak heeft uw gemeente hiervoor een digitaal aanvraagformulier.

Welke bomen mogen gekapt worden zonder vergunning?

Voor elke boom met een stamomtrek vanaf 80 centimeter (gemeten op 1,30 meter hoogte) die u wilt kappen, heeft u een kapvergunning nodig. Eerst mochten bomen (dikker dan 80 cm) in particuliere tuinen vaak zonder vergunning gekapt worden. Dit mag nu niet meer.

Welke bomen kappen zonder vergunning Belgie?

Onder voorwaarden geldt vrijstelling van de vergunningplicht. Vellen van hoogstammige bomen (een boom met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte) is vergunningsplichtig. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.

Heb je altijd een kapvergunning nodig?

Als je een boom wilt (laten) kappen, rooien, vellen, verplaatsen of snoeien, zal je in veel gevallen een vergunning nodig hebben. Of dit nodig is, verschilt per gemeente. Zoek dus als eerst naar de voorschriften van de gemeente waarin je woont omtrent een kapvergunning.

Wie mag kapvergunning aanvragen?

De aanvraag mag enkel gebeuren door de eigenaar van de boom, dus niet door een huurder. In de aanvraag van een kapvergunning moet je vermelden om welk soort boom het gaat, hoe je die wil kappen en waarom. Binnen 8 weken wordt je de beslissing voor jouw aanvraag meegedeeld.

Wat gebeurt er als je een boom kapt zonder vergunning?

Wanneer je bomen gaat kappen zonder vergunning kan de rechter je daarvoor een boete opleggen. Vaak is dit dan een boete voor het “Negeren van een gemeentelijke bepaling”, het rooien van bomen waar eigenlijk een schriftelijke vergunning voor moeten worden aangevraagd. Het boete bedrag ligt dan rond de 750,- euro.

Wat is de boete voor het illegaal kappen van een boom?

De straffen die staan op het overtreden van de gemeentelijke regels met betrekking tot houtkap zijn niet mis. In geval van een overtreding loop je het risico op ten hoogste zes maanden hechtenis, een taakstraf of een geldboete van ten hoogste 20250 euro.

Welke boom is geschikt voor een kleine tuin?

Compacte bomen voor kleine tuinen

  • Goudiep. Een fraaie opgaande boom met schitterend blad. …
  • Walnootboom. …
  • Bolaccacia. …
  • Fluweelboom / Azijnboom. …
  • Kornoelje Cornus. …
  • Chinees klokje Spectabilis. …
  • Amberboom op stam in bol vorm. …
  • Wilg / knotwilg.

Hoe ver moet een boom van de erfgrens staan Belgie?

Veldwetboek: afstand bomen tot perceelsgrens

Hoogstammige bomen moeten op twee meter van de scheiding staan. De afstand wordt berekend vanaf de kern van de boom tot aan de scheidingslijn. Laagstammige bomen en levende hagen moeten op minstens 50 centimeter van de scheiding staan.

Hoe ver moet boom van perceelsgrens?

In de regel (Veldwetboek Art. 35) moeten hoogstammige bomen op minstens 2 meter van de perceelsgrens aangeplant worden. De afstand van de scheidingslijn tot aan de boom wordt gemeten vanaf het centrum van de stam tot aan de grenslijn.

Kan je zomaar een boom kappen?

Mag ik zonder een vergunning een boom kappen? Nee, dat mag niet. Grofweg komt het erop neer dat binnen de bebouwde kom een zogeheten omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand (de vroegere kapvergunning) van de gemeente is vereist. De gemeente moet binnen acht weken een beslissing nemen.

Wat kost een vergunning om een boom te kappen?

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een kapvergunning voor een boom in Nederland gemiddeld € 88,60 kost.

Wat kost een kapvergunning?

De huidige prijs van een kapvergunning is niet kostendekkend. Daarom zal de prijs stapsgewijs worden verhoogd. Nu kost een vergunning 37,15 euro en in 2019 zal dit vijftig euro zijn. In 2020 zullen de kosten 62,50 euro bedragen en in 2021 wordt dit 75 euro.

Hoe boom verwijderen uit tuin?

Voor de meeste bomen geldt dat u een motorzaag nodig heeft. Takken van kleine bomen zijn nog wel te verwijderen met een handzaag, maar voor de stam heeft u toch echt een motorzaag nodig. Deze apparaten zijn best zwaar en niet erg handzaam. Om een boom veilig te kappen moet u gefaseerd te werk gaan.

Hoe bomen uittrekken?

Je zet het apparaat boven een stronk die je wilt uittrekken, maakt de lier met een (spanband-) strop vast aan de stronk en liert de boom de grond uit. De stronkentrekker is bedacht als een oplossing voor een probleem waarmee de vrijwilligers van IVN in de Brabantse bossen te maken hebben.

Hoe krijg ik een boomstam uit de grond?

Om een boomstronk te verwijderen, gebruikt de tuinman vaak een stobbenfrees. Dit is de snelste en goedkoopste manier om een boomstronk te verwijderen. Voor een gemiddelde boom kost dit ongeveer een uur werk. Met de stobbenfrees freest de vakman de boomstronk en de wortels uit.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl