mei 17, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Kun je bovengrondse zwembaden in de grond zetten?

4 min read

Hoe ver moet een zwembad van de erfgrens?

Je zwembad moet meer dan één meter van de perceelgrens liggen. En je moet op maximaal dertig meter van de woning bouwen. Uiteraard mag je zwembad ook niet in kwetsbaar gebied liggen.

Kan je een Opzetzwembad ingraven?

Is elk opzetzwembad geschikt om in te graven? In principe zijn alle opzetzwembaden enkel geschikt om op de grond te zetten – vandaar de term opzetzwembad. Het is daarom ook goed om te bedenken dat de garantie van je zwembad vervalt op het moment dat je deze ingraaft.

Kan een zwembad in agrarisch gebied?

Bijvoorbeeld bij een woning in agrarisch (landbouw) gebied mag je ook een vijver of zwembad zonder vergunning plaatsen als er aan alle voorwaarden is voldaan.

Waar mag je een zwembad plaatsen?

Je mag je zwembad vergunningsvrij bouwen als je zwembad:

  • samen met de overige niet overdekte constructies in je zij- of achtertuin niet meer dan 80 m² inneemt. …
  • niet overdekt is.
  • minstens 1 meter van de perceelgrens ligt.
  • minder dan 30 meter van de woning ligt.
  • niet in een kwetsbaar gebied ligt.

Hoe ver mag pomp van zwembad staan?

Standaard wordt zo’n 10 a 15 meter aangehouden. We hebben bij klanten afstanden gezien van 30/40 meter, maar dit is niet aan te raden. Je pomp moet dan wel heel veel capaciteit hebben om alles goed door de buizen naar het zwembad aan te voeren en af te voeren.

Hoe groot mag een zwembad zijn zonder vergunning?

Voor de aanleg van een klein zwembad is geen vergunning vereist van de gemeente. Er geldt een maximale diepte van anderhalve meter voor een zwembad, de oppervlakte van het zwembad mag niet groter zijn dan 30 vierkante meter.

Kun je een Intex zwembad ingraven?

Zorg dat je rekening houdt met de skimmer, de inlaat en de trap. De diepte van de put dient 15 cm meer te zijn dan de hoogte van het zwembad. Voorzie een platform van beton met wapening of stabilisé. Dit moet een dikte hebben van 15 cm en volkomen vlak en waterpas zijn!

Welke zwembaden kan je inbouwen?

Houten, metalen, styropool en betonnen zwembaden kun je inbouwen.

Hoe diep graven voor zwembad?

grondwerk tbv zwembad aanleggen

Tijdens het uitgraven van een zwembad zal inzichtelijk worden of grondverbetering noodzakelijk is, of wellicht bij een te hoge waterstand bronbemaling. Wij graven altijd 20cm dieper dan de diepte van het bad, omdat het storten van een betonnen ondervloer in onze ogen een must is.

Heb ik een vergunning nodig voor een zwembad in de tuin?

In principe heeft u alleen een vergunning voor uw zwembad nodig wanneer u ook een overkapping laat zetten. Ook heeft u een vergunning nodig wanneer u in een monumentaal pand woont, of wanneer er bijvoorbeeld een beschermde boom uit de tuin verwijderd moet worden voor de bouw van het zwembad.

Hoe diep mag een zwembad zijn zonder badmeester?

De wetgever hanteert 1,50 meter als maximale diepte van een zwembad, als u zonder vergunning wilt bouwen.

Heb je een vergunning nodig voor een oprit?

Het aanleggen van verharde constructies, opritten, overwelvingen en terrassen is vergunningsplichtig. Ook kunstgras en kiezels worden beschouwd als verharding, omdat dit essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verhindert. Het plaatsen ervan is dus ook vergunningsplichtig.

Hoeveel mag je verharden zonder vergunning?

Maximum oppervlakte voor tuinverhardingen

Alle verhardingen van paden, terrassen, prieeltjes, … net zoals verharde vijvers en zwembaden mogen samengeteld niet meer dan 80 m² bedragen. Wil je dus nog meer verharding, dan moet je voor die extra oppervlakte wel een vergunning aanvragen.

Wat kost een vergunning voor een oprit?

Kosten inritvergunning

Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost € 129,50 per aanvraag.

Wat geldt als oprit?

In principe heb je voor het aanleggen van een verharde constructie, zoals een terras of oprit een stedenbouwkundige vergunning nodig. In de praktijk zul je in de meeste gevallen echter in aanmerking komen voor een vrijstelling waardoor een vergunning voor de oprit niet nodig is.

Wat telt niet als verharding?

Kiezels, grind en grasdallen

Dit is echter niet waar: dergelijke verhardingen hebben als enig voordeel dat het regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Voor de rest scoren ze even slecht als andere verhardingen (geen aangenaam straatbeeld en geen luchtzuivering door groene hagen).

Wat telt mee als verharding?

Gras, planten en ander groen zijn dus steeds de beste keuze voor je tuin. Kies je toch voor een tuinpaadje of parkeerplaats, dan zijn verhardingen met korrelstructuur, zoals schors, houtsnippers of gravel (niet grind) de meest duurzame optie. Op de tweede plaats komen duurzame houten planken en kleiklinkers.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl