mei 21, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Kan een nooduitgang geblokkeerd worden?

3 min read

Hoe moet een nooduitgang geopend kunnen worden?

Nooddeur moet zonder sleutel te openen zijn

Een panieksluiting is een horizontale stang op heuphoogte over de volle breedte van de deur. De deur opent gemakkelijk door de stang in één beweging naar beneden te drukken. De deur is alleen van binnenuit te openen.

Waar moet een vluchtdeur aan voldoen?

Een vluchtroute is minimaal 0,85 m breed en (op een paar uitzonderingen na) 2,30 meter hoog. Deuren tussen ruimten die aansluiten op de vluchtroutes moeten – met uitzondering van de woonfunctie – zelfsluitende zijn.

Is een nooduitgang verplicht?

De ARBO heeft dit duidelijk omschreven. Alle werkruimten moeten in geval van nood snel kunnen worden verlaten door meerdere (nood)uitgangen. Hiertoe moeten deze ruimten zijn voorzien van minimaal twee zover mogelijk uit elkaar gelegen uitgangen.

Wat is een kenmerk van een nooddeur?

Een nooddeur is bij definitie een deur die enkel en alleen gebruikt mag worden om een gebouw uit te vluchten. Deze deur is doorgaans een geluidswerende en brandwerende enkelvleugelige deur die naar buiten toe opendraait. De nooddeur mag geen schuifdeur zijn. Een nooddeur kan uit staal of aluminium vervaardigd worden.

Wat is het verschil tussen de vluchtdeur en nooddeur?

Het Bouwbesluit maakt geen onderscheid tussen nood- en vluchtdeuren, maar hanteert de volgende definitie: “Een nooddeur is uitsluitend bestemd voor het ontvluchten in geval van calamiteiten en zal niet voor regulier gebruik worden benut.

Hoe wordt de noodverlichting ingeschakeld?

Noodverlichting is een vorm van verlichting die automatisch wordt ingeschakeld bij het uitvallen van de stroom. De lamp is voorzien van een aansluiting op het lichtnet én een batterij/noodstroomvoeding. Zodra de stroom uitvalt wordt de lamp door middel van de batterij/noodstroomvoeding van elektriciteit voorzien.

Hoe wordt een vluchtroute aangegeven?

Vluchtroutes, uitgangen en nooduitgangen worden verder aangegeven met verlichte pictogrammen. Verlichte pictogrammen zorgen voor de beste zichtbaarheid. Zo zijn zij ook in het donker en van afstand te zien. Hierdoor weten aanwezigen goed waar zij naartoe moeten in het geval van een calamiteit.

Wat is de betekenis van nooduitgang?

m. (-en), uitgang in openbare gebouwen waardoor men in geval van nood, m.n. bij brand, naar buiten kan komen.

Hoeveel nooduitgangen per m2?

Het aantal nooduitgangen en de breedte ervan wordt bepaald op basis van de raming van het aantal gebruikers van elk lokaal of compartiment. Voor lokalen waar slechts sporadisch een beperkt aantal personen aanwezig is (max. 50 gebruikers) volstaat één enkele uitgang.

Hoeveel vluchtroutes verplicht?

De eisen die worden gesteld aan vluchtwegen gaan bij invoering van het bouwbesluit 2012 op de kop. In het huidige bouwbesluit is het in principe zo dat er altijd 2 vluchtroutes noodzakelijk zijn, tenzij de situatie zo is dat met 1 vluchtroute kan worden volstaan.

Hoeveel personen in gebouw?

Hoeveel personen er veilig in een gebouw passen is afhankelijk van de capaciteit van de vluchtwegen. Elke vluchtweg in een gebouw heeft een bepaalde capaciteit, deze capaciteit is afhankelijk van het type vluchtweg. Door een deur in de gevel vluchten per minuut bijvoorbeeld meer mensen dan door een trappenhuis.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl