Nederlands | English | Deutsch

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe stoppen we overbevissing?

4 min read

Hoe kunnen we overbevissing stoppen?

10 dingen die je kunt doen om het zeeleven te beschermen

  1. Probeer je (voedsel)afdruk zo klein mogelijk te maken. …
  2. Verminder je energie verbruik zo veel mogelijk. …
  3. Kies voor vis die verantwoord gevangen wordt, of vervang je vis door iets anders. …
  4. Gebruik minder plastic en zorg dat er geen plastic in het milieu terecht komt.

Wat te doen tegen visserij?

Alleen door goed beheer kan op zo’n manier gevist worden dat de vispopulaties in evenwicht blijven. Belangrijke maatregelen zijn vangstbeperkingen, het verminderen van bijvangst en het beschermen van de voedsel- en paaigebieden van vis. Duurzame visserijen kunnen gecertificeerd worden. Dit geldt ook voor kweekvis.

Is de Noordzee overbevist?

In de Noordzee is de schol en tong niet meer overbevist omdat deze zich inmiddels (ruim voor wat betreft schol) boven het biologisch veilige niveau bevindt. Mogelijkheden om toch aan de toenemende vraag naar vis te voldoen zijn viskweek en restocking.

Wat doet de overheid tegen overbevissing?

Nederlandse beroeps- en sportvissers moeten zich aan afspraken houden. Zo wordt overbevissing voorkomen en blijven de visbestanden gezond. De overheid steunt innovaties in de visserij. Bijvoorbeeld voor duurzame visserij.

Wat zijn de gevolgen van overbevissing?

Door overbevissing raken de visvoorraden langs de kusten langzaam leeg en beginnen vissers zich steeds meer te richten op kleinere vissoorten. Eerst worden de grote roofvissen gevangen, daarna de vissen die op de volgende plek in de voedselketen staat en daarna de volgende. De hele voedselketen wordt zo afgevist.

Wat gebeurt er als er geen vissen meer zijn?

Voor de visliefhebbers onder ons is dat vervelend, maar voor kustrijke derdewereldlanden, waar men echt afhankelijk is van vis, zal het een catastrofe van ongekende proporties betekenen. Een andere ramp voltrekt zich bij de vele diersoorten die vis eten, zoals walvissen en zeevogels.

Wat verstaan we onder aquacultuur?

Aquacultuur is het kweken van waterplanten en -dieren. Net landbouw dus, maar dan met wieren, vissen, schelp- en schaaldieren. Een aquacultuurbedrijf kweekt en oogst waterplanten en -dieren (in zowel zoet als zout water) en maakt ze klaar voor menselijke consumptie.

Wat is intensieve visserij?

Sommige vissoorten dreigen uit te sterven door overbevissing en bijvangst. De vangst en kweek van vis heeft impact op het milieu. Bij wilde vis weegt zwaar of de soort met uitsterven bedreigd is, en hoe de vis gevangen is.

Welke vis mag je niet eten?

De redenen kunnen uiteenlopend zijn: overbevissing, habitatvernietiging, vervuilende kweektechnieken, de kweek is niet duurzaam of de vis is met uitsterven bedreigd. Maar welke vissen kan je dan nog wel met een gerust hart eten? Wel, met schelvis, heek, tong, Alaska pollak, kabeljauw, koolvis en pladijs zit je goed.

Wie controleert de visvergunning?

Controleurs zijn vrijwilligers van een hengelsportvereniging of federatie die door de vereniging of federatie zijn aangesteld om sportvissers te controleren. Een verenigingscontroleur heeft geen opsporingsbevoegdheid en mag daarom niet bekeuren.

Wat zijn kweekvissen?

Gekweekte vis is vis die niet in het wild is opgegroeid, maar in een afgezette omgeving. Eigenlijk zoals koeien of kippen op een boerderij. In Nederland en andere Europese landen worden bijvoorbeeld vissoorten gekweekt die alleen aan de andere kant van de wereld in het wild voorkomen.

Wat is Aanlandplicht?

plicht voor vissers om de meeste gevangen vis op het land te houden en niet terug te gooien; verplichting vis aan te landen De EU voert de aanlandplicht gefaseerd in: vanaf 2015 geldt het voor de Nederlandse pelagische (diepzee) visserij en vanaf 2016 voor de demersale (bodem) visserij.

Welke landen mogen in de Noordzee vissen?

De Noordzee is een gemeenschappelijk gereguleerde zee. Nederlandse vissersvaartuigen mogen daarom in verschillende delen vissen. Dus niet alleen in het Nederlandse deel. De meeste Nederlandse vissersvaartuigen vissen afwisselend in het Duitse en Britse deel en som ook in het kleine Belgische deel.

Wat voor afspraken zijn er gemaakt binnen de EU over het vissen in de Noordzee?

Het gaat om de volgende regels:

  • Er gelden totaal toegestane vangsten (TAC’s) en visquota. …
  • Er gelden plannen voor meerdere jaren voor bepaalde EU wateren zoals de Noordzee. …
  • Vissers moeten zich officieel registreren in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV) om te mogen vissen.

Waar vissen Nederlandse vissers?

In Nederland zijn dat de Oosterschelde, de Waddenzee en de voordelta. De kustvisserij en de visserij in de zone tot ongeveer 22 kilometer uit de kust vist. Ze vissen afwisselend op garnalen, platvis en rondvis, afhankelijk van seizoen en hoeveel van de vis gevangen mag worden (visquotum).

Hoeveel vis zit er in de Noordzee?

In de Noordzee leven ongeveer 220 vissoorten. De ene vis leeft heel anders dan de andere. Haringen en makrelen zijn bijvoorbeeld planktoneters die vaak vlak onder het zeeoppervlak te vinden zijn. Tong, schol en de meeste haaien– en roggensoorten zijn bodemvissen.